• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3133 NG-Q
    Nhan đề: Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha /
DDC 621.3133
Tác giả CN Nguyễn Phùng Quang
Nhan đề Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha / Nguyễn Phùng Quang
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 340tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tổng quan về cấu trúc hệ thống truyền động điện xoay chiều ba pha, mô hình động cơ phục vụ, các vấn đề đo đạc giá trị thực và tựa hướng từ thông,...
Từ khóa tự do Điều khiển vector
Từ khóa tự do Dòng điện xoay chiều
Từ khóa tự do Truyền động điện
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(20): 102019745-64
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(11): 103003113-23
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303006173-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122078
00211
0044E921F3F-61A8-4F16-AF47-8BBC782D3143
005201906280929
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c89000
039|a20190628092840|bdomuong|c20180821161127|ddomuong|y20180821160842|zdomuong
082 |a621.3133|bNG-Q
100 |aNguyễn Phùng Quang
245 |aĐiều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha / |cNguyễn Phùng Quang
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a340tr. ; |c24cm.
520 |aTổng quan về cấu trúc hệ thống truyền động điện xoay chiều ba pha, mô hình động cơ phục vụ, các vấn đề đo đạc giá trị thực và tựa hướng từ thông,...
653 |aĐiều khiển vector
653 |aDòng điện xoay chiều
653 |aTruyền động điện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(20): 102019745-64
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(11): 103003113-23
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303006173-7
890|a36|b9
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003113 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 1
2 103003114 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 2
3 103003115 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 3
4 103003116 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 4
5 103003117 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 5
6 103003118 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 6
7 103003119 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 7
8 103003120 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 8 Hạn trả:28-12-2018
9 103003121 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 9
10 103003122 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.3133 NG-Q Sách tham khảo Việt 10