• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4038 CH-T
    Nhan đề: Chính xác: Nguyên lý, thực thi và giải pháp cho internet vạn vật :
DDC 658.4038
Tác giả CN Chou, Timothy
Nhan đề Chính xác: Nguyên lý, thực thi và giải pháp cho internet vạn vật : Precision: Principles, practices and solution for the internet of things / Timothy Chou, Dịch: Lê Trung Việt
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 308tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu về nguyên lý và thực thi, bộ khung IoT, nguyên lý của Things, Things trong thực tế,...
Từ khóa tự do Quản lý tri thức
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Xử lý dữ liệu
Tác giả(bs) CN Lê Trung Việt
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(3): 103003110-2
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303006170-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122077
00211
004D868C304-8C63-4830-AC8F-42EC24C2A0C9
005201808211525
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c205000
039|a20180821152422|bdomuong|y20180821152319|zdomuong
082 |a658.4038|bCH-T
100 |aChou, Timothy
245 |aChính xác: Nguyên lý, thực thi và giải pháp cho internet vạn vật : |bPrecision: Principles, practices and solution for the internet of things / |cTimothy Chou, Dịch: Lê Trung Việt
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2017
300 |a308tr. ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu về nguyên lý và thực thi, bộ khung IoT, nguyên lý của Things, Things trong thực tế,...
653 |aQuản lý tri thức
653 |aKinh doanh
653 |aXử lý dữ liệu
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aLê Trung Việt
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(3): 103003110-2
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303006170-2
890|a6|b4
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003110 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 1
2 103003111 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 2
3 103003112 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 3
4 303006170 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 4
5 303006171 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 5
6 303006172 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.4038 CH-T Sách tham khảo Việt 6