DDC 658.7
Nhan đề Logistics : Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) / Đặng Đình Đào, Vũ Thị Minh Loan, Nguyễn Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2011
Mô tả vật lý 573tr. ; 24cm.
Tóm tắt Bao gồm các nội dung về công trình, các báo cáo khoa học tại hội thảo về đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước
Từ khóa tự do Logistics
Từ khóa tự do Lý luận
Từ khóa tự do Thực tiễn
Tác giả(bs) CN Đặng Đình Đào
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Ngọc
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Loan
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3925 (05 cuốn): 303006145-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122072
00211
004E6A50EA8-29EE-4334-958D-DCB30A879E8E
005201808211043
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c150000
039|a20180821104306|bdomuong|y20180821104200|zdomuong
082 |a658.7|bLO-N
245 |aLogistics : |bNhững vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) / |cĐặng Đình Đào, Vũ Thị Minh Loan, Nguyễn Minh Ngọc
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2011
300 |a573tr. ; |c24cm.
520 |aBao gồm các nội dung về công trình, các báo cáo khoa học tại hội thảo về đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước
653 |aLogistics
653 |aLý luận
653 |aThực tiễn
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aĐặng Đình Đào
700 |aNguyễn Minh Ngọc
700 |aVũ Thị Minh Loan
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3925 (05 cuốn): 303006145-9
890|a5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006145 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.7 LO-N Sách tham khảo Việt 1
2 303006146 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.7 LO-N Sách tham khảo Việt 2
3 303006147 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.7 LO-N Sách tham khảo Việt 3
4 303006148 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.7 LO-N Sách tham khảo Việt 4
5 303006149 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.7 LO-N Sách tham khảo Việt 5