Sách TK Tiếng Việt
428 OX-C
New English File /
DDC 428
Tác giả CN Oxenden, Clive
Nhan đề New English File / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson
Thông tin xuất bản H. : Thời đại, 2014
Mô tả vật lý 246tr. : 02 đĩa CD ; 25cm.
Tóm tắt Sách được thiết kế với nhiều bài học gồm nhiều chủ đề xoay quanh cuộc sống, công việc, du lịch...
Từ khóa tự do English File
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Christina Latham-Koenig
Tác giả(bs) CN Paul Seligson
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3303 (01 cuốn): 303004321
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121249
00211
00438E358A3-9510-4558-BCF5-B4973BF64016
005201801111549
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c103000
039|a20180111154945|bhoangnga|y20180111154837|zhoangnga
082 |a428|bOX-C
100 |aOxenden, Clive
245 |aNew English File / |cClive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson
260 |aH. : |bThời đại, |c2014
300 |a246tr. : |b02 đĩa CD ; |c25cm.
520 |aSách được thiết kế với nhiều bài học gồm nhiều chủ đề xoay quanh cuộc sống, công việc, du lịch...
653 |aEnglish File
653 |aTiếng Anh
690 |aNgành Khoa học cơ bản
691 |aChuyên ngành Tiếng Anh
700 |aChristina Latham-Koenig
700 |aPaul Seligson
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3303 (01 cuốn): 303004321
890|a1
900 |aBiếu|bBộ môn ngoại ngữ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004321 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 OX-C Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào