Sách TK Tiếng Việt
428 JI-C
Developing tactics for listening :
DDC 428
Tác giả CN Richards, Jack C
Nhan đề Developing tactics for listening : Luyện nghe tiếng Anh / Jack C Richards, Hồng Đức giới thiệu
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản H. : Thời đại, 2014
Mô tả vật lý 178tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách gồm 24 bài. Mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm của cả người lớn lẫn thanh thiếu niên
Từ khóa tự do Luyện nghe
Từ khóa tự do Tiếng anh
Tác giả(bs) CN Hồng Đức
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3302 (01 cuốn): 303004320
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121248
00211
0042AF160D3-2D9F-42ED-A4DB-FDC37870B5F2
005201801111455
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c82000
039|a20180111145505|bhoangnga|y20180111145313|zhoangnga
082 |a428|bJI-C
100 |aRichards, Jack C
245 |aDeveloping tactics for listening : |bLuyện nghe tiếng Anh / |cJack C Richards, Hồng Đức giới thiệu
250 |aSecond edition
260 |aH. : |bThời đại, |c2014
300 |a178tr. ; |c24cm.
520 |aSách gồm 24 bài. Mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm của cả người lớn lẫn thanh thiếu niên
653 |aLuyện nghe
653 |aTiếng anh
690 |aNgành Khoa học cơ bản
691 |aChuyên ngành Tiếng Anh
700 |aHồng Đức
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3302 (01 cuốn): 303004320
890|a1
900 |aBiếu|bBộ môn ngoại ngữ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004320 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 428 JI-C Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào