Sách TK Tiếng Việt
622.292 BU-N
Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên /
DDC 622.292
Tác giả CN Bùi Xuân Nam
Nhan đề Giáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên / Bùi Xuân Nam
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016
Mô tả vật lý 132tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức về các đặc tính kỹ thuật cơ bản, công nghệ khả thi và điều kiện áp dụng trong thực tế của các thiết bị cơ giới điển hình có khả năng làm tơi trực tiếp đấ đá không cần khoan nổ mìn,...
Từ khóa tự do Đất đá
Từ khóa tự do Khai thác lộ thiên
Từ khóa tự do Cơ giới
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3247 (07 cuốn): 303004311-5, 303005472, 303005594
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121247
00211
0049DF65D44-CF1A-445D-9C26-50BBF0B7AC12
005201805091547
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c65000
039|a20180509154747|bdomuong|c20180411150810|ddomuong|y20180109140727|zhoangnga
082 |a622.292|bBU-N
100 |aBùi Xuân Nam
245 |aGiáo trình Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên / |cBùi Xuân Nam
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2016
300 |a132tr. ; |c27cm.
520 |aCung cấp những kiến thức về các đặc tính kỹ thuật cơ bản, công nghệ khả thi và điều kiện áp dụng trong thực tế của các thiết bị cơ giới điển hình có khả năng làm tơi trực tiếp đấ đá không cần khoan nổ mìn,...
653 |aĐất đá
653 |aKhai thác lộ thiên
653 |aCơ giới
690 |aNgành Mỏ
691 |aChuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3247 (07 cuốn): 303004311-5, 303005472, 303005594
890|a7
900 |aBiếu|bAnh Bùi Xuân Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004311 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 1
2 303004312 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 2
3 303004313 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 3
4 303004314 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 4
5 303004315 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 5
6 303005472 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 BU-N 621.8 Sách tham khảo Việt 6
7 303005594 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 BU-N Sách tham khảo Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào