Sách TK Tiếng Việt
622.292 HÔ-G
Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên /
DDC 622.292
Tác giả CN Hồ Sĩ Giao
Nhan đề Giáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên / Hồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 155tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày khoáng sản có ích và chất lượng của khoáng sản có ích, tổn thất và làm nghèo khoáng sản trong quá trình khai thác, điều khiển chất lượng khoáng sản trong quá trình khai thác, công nghệ khai thác chọn lọc khi khai thác khoáng sản.
Từ khóa tự do Chất lượng khoáng sản
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Khai thác lộ thiên
Tác giả(bs) CN Bùi Xuân Nam
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3246 (07 cuốn): 303004306-10, 303005471, 303005595
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121246
00211
0049B5E07C9-2AFD-4480-8133-48F9B71C58E8
005201805091550
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|a20180509154959|bdomuong|c20180410092053|ddomuong|y20180109103458|zhoangnga
082 |a622.292|bHÔ-G
100 |aHồ Sĩ Giao
245 |aGiáo trình Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên / |cHồ Sĩ Giao, Bùi Xuân Nam
250 |aXuất bản lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a155tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày khoáng sản có ích và chất lượng của khoáng sản có ích, tổn thất và làm nghèo khoáng sản trong quá trình khai thác, điều khiển chất lượng khoáng sản trong quá trình khai thác, công nghệ khai thác chọn lọc khi khai thác khoáng sản.
653 |aChất lượng khoáng sản
653 |aKhoáng sản
653 |aKhai thác lộ thiên
690 |aNgành Mỏ
691 |aChuyên ngành Khai thác mỏ lộ thiên
700 |aBùi Xuân Nam
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3246 (07 cuốn): 303004306-10, 303005471, 303005595
890|a7
900 |aBiếu|bAnh Bùi Xuân Nam
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004306 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 1
2 303004307 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 2
3 303004308 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 3
4 303004309 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 4
5 303004310 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 5
6 303005471 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 6
7 303005595 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.292 HÔ-G Sách tham khảo Việt 7
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào