Sách TK Tiếng Việt
551 NG-V
Cẩm nang công nghệ địa chất /
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Khắc Vinh
Nhan đề Cẩm nang công nghệ địa chất / Nguyễn Khắc Vinh (cb), Bùi Đức Thắng, Bùi Hữu Việt...
Thông tin xuất bản H : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2010
Mô tả vật lý 641tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS: Liên hiệp các khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản, những phương pháp nghiên cứu và những kết quả , thông tin mới nhất về địa chất và khoáng sản như vũ trụ, hệ mặt trời, trái đất; cổ sinh vật học; thạch học; kiến tạo mảng; địa chất thuỷ văn; địa chất công trình; trắc địa; công nghệ viễn thám; bản đồ địa chất; thăm dò địa chất,...
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Tác giả(bs) CN Bùi Hữu Việt
Tác giả(bs) CN Bùi Đức Thắng
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Độc: VĐ3238 (01 cuốn): 303004289
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121243
00211
004D32E59DB-0402-4121-A783-505D4488B9CD
005201712261640
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c290000
039|a20171226164042|bhoangthuy|c20171226144209|dhoangthuy|y20171226143947|zhoangthuy
082 |a551|bNG-V
100 |aNguyễn Khắc Vinh
245 |aCẩm nang công nghệ địa chất / |cNguyễn Khắc Vinh (cb), Bùi Đức Thắng, Bùi Hữu Việt...
260 |aH : |bKhoa học tự nhiên và công nghệ, |c2010
300 |a641tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS: Liên hiệp các khoa học và kỹ thuật Việt Nam
520 |aCung cấp kiến thức cơ bản, những phương pháp nghiên cứu và những kết quả , thông tin mới nhất về địa chất và khoáng sản như vũ trụ, hệ mặt trời, trái đất; cổ sinh vật học; thạch học; kiến tạo mảng; địa chất thuỷ văn; địa chất công trình; trắc địa; công nghệ viễn thám; bản đồ địa chất; thăm dò địa chất,...
653 |aĐịa chất
653 |aKhoáng sản
653 |aĐịa chất thủy văn
690 |aNgành Khoa học và kỹ thuật địa chất
691 |aNgành Địa chất
700 |aBùi Hữu Việt
700 |aBùi Đức Thắng
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Độc: VĐ3238 (01 cuốn): 303004289
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004289 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-V Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào