Sách TK Tiếng Việt
327.1 CH-S
Chính sách biển Quốc Gia: Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Colombia, Nhật Bản, Na Uy, Bồ Đào Nha, Liên Bang Nga, Hoa Kỹ
DDC 327.1
Nhan đề Chính sách biển Quốc Gia: Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Colombia, Nhật Bản, Na Uy, Bồ Đào Nha, Liên Bang Nga, Hoa Kỹ
Thông tin xuất bản H, 2007
Mô tả vật lý 280tr. ; 27cm.
Tóm tắt Chính sách biển Australia, chính sách hàng hải của Brazil, chiến lược biển quốc gia Canada, luật khung cho chính sách bờ biển của Nhật Bản vv....
Từ khóa tự do Chính sách biển
Từ khóa tự do Chính sách Quốc Gia
Từ khóa tự do Biển
Từ khóa tự do Hàng Hải
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3241 (01 cuốn): 303004288
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00121242
00211
0049EF56256-23A5-4A00-81E9-9972D3EDB6CC
005201712261639
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20171226163928|bhoangthuy|c20171226152943|dhoangthuy|y20171226101800|zhoangthuy
082 |a327.1|bCH-S
245 |aChính sách biển Quốc Gia: Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Colombia, Nhật Bản, Na Uy, Bồ Đào Nha, Liên Bang Nga, Hoa Kỹ
260 |aH, |c2007
300 |a280tr. ; |c27cm.
520 |aChính sách biển Australia, chính sách hàng hải của Brazil, chiến lược biển quốc gia Canada, luật khung cho chính sách bờ biển của Nhật Bản vv....
653 |aChính sách biển
653 |aChính sách Quốc Gia
653 |aBiển
653 |aHàng Hải
690 |aNgành Khác
691|aChuyên ngành Luật biển
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3241 (01 cuốn): 303004288
890|a1
900|aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004288 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 327.1 CH-S Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào