Sách TK Tiếng Việt
622.3382 CÔ-N
Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
DDC 622.3382
Nhan đề Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 454tr. ; 24cm.
Tóm tắt Những vấn đề cơ bản về công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí: Những tính chất vật lý, các nguồn năng lượng của vữa dầu, công nghệ và kỹ thuật tác động nhân tạo nhằm tăng hệ số thu hồi dầu, cơ sở lý thuyết các chuyển động của dòng chảy trong vỉa dầu và trong giếng, phương pháp khai thác dầu v.v...
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Khai thác
Tác giả(bs) CN Lê Bá Tuấn
Tác giả(bs) CN Dương Danh Lam
Tác giả(bs) CN Phùng Đình Thực
Tác giả(bs) TT Nguyễn Văn Cảnh
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3240 (01 cuốn): 303004287
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121241
00211
00403F3D955-B9C7-4731-8405-4CF4A1002C2B
005201712261643
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|a20171226164311|bhoangthuy|c20171226100911|dhoangthuy|y20171226100710|zhoangthuy
082 |a622.3382|bCÔ-N
245 |aCông nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí
260 |aH : |bGiáo dục, |c1999
300 |a454tr. ; |c24cm.
520 |aNhững vấn đề cơ bản về công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí: Những tính chất vật lý, các nguồn năng lượng của vữa dầu, công nghệ và kỹ thuật tác động nhân tạo nhằm tăng hệ số thu hồi dầu, cơ sở lý thuyết các chuyển động của dòng chảy trong vỉa dầu và trong giếng, phương pháp khai thác dầu v.v...
653 |aCông nghệ
653 |aDầu khí
653 |aKhai thác
690 |aNgành Dầu khí
691 |aChuyên ngành Khoan khai thác dầu khí
700 |aLê Bá Tuấn
700 |aDương Danh Lam
700 |aPhùng Đình Thực
710 |aNguyễn Văn Cảnh
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3240 (01 cuốn): 303004287
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004287 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.3382 CÔ-N Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào