Sách TK Tiếng Việt
381.2 PH-T
English for business managament /
DDC 381.2
Tác giả CN Phạm Thị Nguyên Thư
Nhan đề English for business managament / Phạm Thị Nguyên Thư
Thông tin xuất bản H. : Bưu Điện, 2008
Mô tả vật lý 100tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách giúp tìm hiểu về các lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh, lạm phát, tài chính, kế toán cũng như sự phát triển kinh tế thị trường, luật kinh tế, giá cả và quản lý giá cả..
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 VM1755(15): 103001310-24
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 VĐ3043(5): 303003154-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117396
00211
004B4449F8B-64D7-483F-A422-960B26C79C70
005201707271004
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170727100407|bhuudo|c20170706150130|dhuudo|y20170612093816|zhuudo
082 |a381.2|bPH-T
100 |aPhạm Thị Nguyên Thư
245 |aEnglish for business managament / |cPhạm Thị Nguyên Thư
260 |aH. : |bBưu Điện, |c2008
300 |a100tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách giúp tìm hiểu về các lĩnh vực quản lý, quản trị kinh doanh, lạm phát, tài chính, kế toán cũng như sự phát triển kinh tế thị trường, luật kinh tế, giá cả và quản lý giá cả..
653 |aTài chính
653 |aThương mại
653 |aMarketing
653 |aQuản trị kinh doanh
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691|aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j VM1755(15): 103001310-24
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j VĐ3043(5): 303003154-8
890|a20|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001310 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 1
2 103001311 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 2
3 103001312 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 3
4 103001313 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 4
5 103001314 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 5
6 103001315 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 6
7 103001316 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 7
8 103001317 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 8
9 103001318 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 9
10 103001319 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 381.2 PH-T Sách tham khảo Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào