Sách TK Tiếng Việt
346 PH-L
Pháp luật thường thức các quan hệ cơ bản :
DDC 346
Nhan đề Pháp luật thường thức các quan hệ cơ bản : Dân sự, hôn nhân và gia đình; Lao động; Thương mại; Hình sự và tố tụng hình sự; Tố tụng dân sự và thi hành án / Nguyễn Thúy Hiền, Mạc Thị Hoa, Đặng Vũ Huân, Lê Anh Tuấn
Thông tin xuất bản H., Chính trị quốc gia
Mô tả vật lý 589tr. ; 19cm.
Tóm tắt Cuốn sách viết về pháp luật trong cuộc sống hàng ngày về các lĩnh vực sau: Dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành án
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Hôn nhân và gia đình
Từ khóa tự do Hình sự
Tác giả(bs) CN Đặng Vũ Huân
Tác giả(bs) CN Mạc Thị Hoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thúy Hiền
Tác giả(bs) CN Lê Anh Tuấn
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3VĐ: 1189 (02 cuốn): 303003103, 303003480
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117395
00211
004F105E6EA-2DD1-474C-978A-63821710B054
005201711221616
008081223sChín vm| vie
0091 0
039|a20171122161608|bhoangnga|c20171102144938|dhoanghien|y20170524143430|zdomuong
082 |a346|bPH-L
245 |aPháp luật thường thức các quan hệ cơ bản : |bDân sự, hôn nhân và gia đình; Lao động; Thương mại; Hình sự và tố tụng hình sự; Tố tụng dân sự và thi hành án / |cNguyễn Thúy Hiền, Mạc Thị Hoa, Đặng Vũ Huân, Lê Anh Tuấn
260 |bH., |cChính trị quốc gia
300 |a589tr. ; |c19cm.
520 |aCuốn sách viết về pháp luật trong cuộc sống hàng ngày về các lĩnh vực sau: Dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, thương mại, hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và thi hành án
653 |aPháp luật
653 |aDân sự
653 |aHôn nhân và gia đình
653 |aHình sự
690|aBc ngành Khác
691|aChuyên ngành Pháp luật
700 |aĐặng Vũ Huân
700 |aMạc Thị Hoa
700 |aNguyễn Thúy Hiền
700|aLê Anh Tuấn
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jVĐ: 1189 (02 cuốn): 303003103, 303003480
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303003103 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346 PH-L Sách tham khảo Việt 1
2 303003480 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346 PH-L Sách tham khảo Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào