Sách TK Tiếng Việt
622.20289 GI-T
Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động :
DDC 622.20289
Nhan đề Giáo trình an toàn, vệ sinh lao động : Dùng cho các trường Đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kĩ thuật Mỏ - Địa chất
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2016
Mô tả vật lý 443tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
Tóm tắt Trình bày đại cương về công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh lao động trong nhóm ngành mỏ địa chất, kỹ thuật an toàn trong khai thác lộ thiên, kỹ thuật an toàn trong khái thác hầm lò, kỹ thuật an toàn trong chế biến khoáng sản và các khâu phụ trợ
Từ khóa tự do Khai thác mỏ
Từ khóa tự do An toàn lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh lao động
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1(20): 103001295-309, 103001935-9
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303003041-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117393
00211
00460EF5E11-A17C-44AE-97E6-DBC805B01C3D
005201707271407
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170727140706|bhuudo|c20170727100709|dhuudo|y20170518105335|zhuudo
082 |a622.20289|bGI-T
245 |aGiáo trình an toàn, vệ sinh lao động : |bDùng cho các trường Đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kĩ thuật Mỏ - Địa chất
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2016
300 |a443tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
520 |aTrình bày đại cương về công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh lao động trong nhóm ngành mỏ địa chất, kỹ thuật an toàn trong khai thác lộ thiên, kỹ thuật an toàn trong khái thác hầm lò, kỹ thuật an toàn trong chế biến khoáng sản và các khâu phụ trợ
653 |aKhai thác mỏ
653 |aAn toàn lao động
653 |aVệ sinh lao động
690 |aNgành Mỏ
691|aChuyên ngành Công nghệ kỹ thuật mỏ
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(20): 103001295-309, 103001935-9
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303003041-5
890|a25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303003041 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 1
2 303003042 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 2
3 303003043 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 3
4 303003044 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 4
5 303003045 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 5
6 103001295 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 6
7 103001296 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 7
8 103001297 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 8
9 103001298 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 9
10 103001299 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 622.20289 GI-T Sách tham khảo Việt 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào