Sách TK Tiếng Việt
628.1 TR-N
Cấp thoát nước /
DDC 628.1
Tác giả CN Trần Hiều Nhuệ
Nhan đề Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ (Ch.b), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải,...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 435tr ; 24cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước từ khâu tính toán, thiết kế, lắp đặt, xây dựng tới khâu quản lý, vận hành ác hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình.
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Thoát nước
Từ khóa tự do Cấp nước
Tác giả(bs) CN Trần Đức Hạ
Tác giả(bs) CN Đỗ Hải
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM1760 (15 cuốn): 103001265-79
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3050 (05 cuốn): 303003031-5
000 00000nam a2200000 4500
00117391
00211
003TVMDC
004FC2E94CA-A9EA-41A1-8749-49E023D6047B
005201712141035
008041025s2016 vm| vie||
0091 0
039|a20171214103511|bdomuong|c20170727140938|dhuudo|y20170518094851|zhuudo
082|a628.1|bTR-N
100|aTrần Hiều Nhuệ
245|aCấp thoát nước / |cTrần Hiếu Nhuệ (Ch.b), Trần Đức Hạ, Đỗ Hải,...
260|aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2016
300|a435tr ; |c24cm
520|aCuốn sách trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước từ khâu tính toán, thiết kế, lắp đặt, xây dựng tới khâu quản lý, vận hành ác hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình.
653|aXây dựng
653|aKiến trúc
653|aThoát nước
653|aCấp nước
690|aNgành Môi trường
691|aChuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
700|aTrần Đức Hạ
700|aĐỗ Hải
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM1760 (15 cuốn): 103001265-79
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3050 (05 cuốn): 303003031-5
890|a20|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103001265 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 1
2 103001266 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 2
3 103001267 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 3
4 103001268 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 4
5 103001269 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 5
6 103001270 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 6
7 103001271 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 7
8 103001272 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 8
9 103001273 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 9
10 103001274 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 363.61 CÂ-T Sách tham khảo Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào