Sách TK Tiếng Việt
629.8932 NG-P
Robot trên không /
DDC 629.8932
Tác giả CN Nguyễn Thiện Phúc
Nhan đề Robot trên không / Nguyễn Thiện Phúc
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 371tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày sự phát triển của khoa học công nghệ robot, các kiến thức về thiết bị bay, máy bay không người lái, hệ thống cảm biến, robot bay, robot trên không....
Từ khóa tự do Công nghệ Hàng không
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Robot
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 VĐ3070(5): 303003005-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117388
00211
004DC421E2C-78D0-420D-9B79-260C0C763E53
005201705151017
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170515101740|bhuudo|y20170515101657|zhuudo
082 |a629.8932|bNG-P
100 |aNguyễn Thiện Phúc
245 |aRobot trên không / |cNguyễn Thiện Phúc
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a371tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày sự phát triển của khoa học công nghệ robot, các kiến thức về thiết bị bay, máy bay không người lái, hệ thống cảm biến, robot bay, robot trên không....
653 |aCông nghệ Hàng không
653 |aCông nghệ
653 |aRobot
690 |aBc ngành khác
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j VĐ3070(5): 303003005-9
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303003005 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 629.8932 NG-P Sách tham khảo Việt 1
2 303003006 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 629.8932 NG-P Sách tham khảo Việt 2
3 303003007 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 629.8932 NG-P Sách tham khảo Việt 3
4 303003008 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 629.8932 NG-P Sách tham khảo Việt 4
5 303003009 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 629.8932 NG-P Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào