Sách TK Tiếng Việt
346.59707 VU-Q
Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế /
DDC 346.59707
Tác giả CN Vũ Quang
Nhan đề Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 320tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đông thương mại và thực trạng pháp luật hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay, và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và 1 số khuyến nghị
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hợp đồng thương mại
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 VĐ3069(5): 303003000-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117387
00211
004FC266F25-BABC-4F11-9A19-EB9B9A009941
005201705151013
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170515101332|bhuudo|y20170515101258|zhuudo
082 |a346.59707|bVU-Q
100 |aVũ Quang
245 |aMột số vấn đề cơ bản về hợp đồng thương mại đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế / |cVũ Quang, Nguyễn Văn Lâm
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2016
300 |a320tr. ; |c27cm.
520 |aTổng quan về pháp luật hợp đồng và hợp đông thương mại và thực trạng pháp luật hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay, và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và 1 số khuyến nghị
653 |aPháp luật
653 |aHợp đồng thương mại
653 |aKinh tế quốc tế
690 |aBc ngành Kinh tế
700 |aNguyễn Văn Lâm
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j VĐ3069(5): 303003000-4
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303003000 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.59707 VU-Q Sách tham khảo Việt 1
2 303003001 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.59707 VU-Q Sách tham khảo Việt 2
3 303003002 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.59707 VU-Q Sách tham khảo Việt 3
4 303003003 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.59707 VU-Q Sách tham khảo Việt 4
5 303003004 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 346.59707 VU-Q Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào