• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00090
    Nhan đề: Đánh giá tính năng làm việc của hệ thống thuỷ lực trên các thiết bị nâng đang sử dụng tại XNLD "Vietsovpetro",nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị phục vụ sản xuất :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Hùng
Nhan đề Đánh giá tính năng làm việc của hệ thống thuỷ lực trên các thiết bị nâng đang sử dụng tại XNLD "Vietsovpetro",nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị phục vụ sản xuất : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Văn Hùng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
Mô tả vật lý 99tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật máy và thiết bị mỏ dầu khí
Từ khóa tự do Hệ thống thủy lực
Từ khóa tự do Thiết bị nâng
Từ khóa tự do Vetsovpetro
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Sướng
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.00925
000 00000nam a2200000 a 4500
00111920
00232
003TVMDC
0043BC6B2CD-35A5-44FD-8E71-5C0C8C77831E
005201909111443
008 2007 vm| vie
0091 0
039|a20190911144242|bthanhhuong|c20190911143459|dthanhhuong|y20161003191916|zQuangPhu
082|bCĐ.00090
100|aNguyễn Văn Hùng
245|aĐánh giá tính năng làm việc của hệ thống thuỷ lực trên các thiết bị nâng đang sử dụng tại XNLD "Vietsovpetro",nhằm nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị phục vụ sản xuất : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Văn Hùng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2007
300|a99tr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
502|a60.52.12
650|aKỹ thuật máy và thiết bị mỏ dầu khí
653|aHệ thống thủy lực
653|aThiết bị nâng
653|aVetsovpetro
700|aNguyễn Đức Sướng
852|aKho luận án, luận văn|jLV.00925
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0900-0999/0925_nguyenvanhung_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào