• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 658 PH-T
    Nhan đề: Giáo trình định mức kinh tế kỹ thuật /
DDC 658
Tác giả CN Phan Thị Thái
Nhan đề Giáo trình định mức kinh tế kỹ thuật / Phan Thị Thái(Ch.b), Nguyễn Thanh Thủy
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2019
Mô tả vật lý 131tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành công tác định mức kinh tế kỹ thuật, một trong những chức năng quan trọng của quản trị sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Định mức
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Thủy
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1235 (197 cuốn): 101025422-618
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4296 (02 cuốn): 303008476-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125908
002511
004744C9B6F-B348-445F-9961-5E8978CE4F70
005202112071639
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|a20211207163920|bhoangnga|c20200604094836|dduytran|y20191203100106|zhoangnga
082 |a658|bPH-T
100 |aPhan Thị Thái
245 |aGiáo trình định mức kinh tế kỹ thuật / |cPhan Thị Thái(Ch.b), Nguyễn Thanh Thủy
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2019
300 |a131tr. ; |c30cm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành công tác định mức kinh tế kỹ thuật, một trong những chức năng quan trọng của quản trị sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp
653 |aKỹ thuật
653 |aKinh tế
653 |aĐịnh mức
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aNguyễn Thanh Thủy
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1235 (197 cuốn): 101025422-618
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4296 (02 cuốn): 303008476-7
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/dinhmuckinhtekythuat_001.jpg
890|a199|c1|b121
900 |aBiếu|bPhòng xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008476 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 PH-T Sách tham khảo Việt 1
2 303008477 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658 PH-T Sách tham khảo Việt 2
3 101025422 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 3
4 101025423 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 4
5 101025424 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 5
6 101025425 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 6
7 101025426 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 7
8 101025427 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 8 Hạn trả:05-07-2021
9 101025428 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 9
10 101025429 Kho Giáo trình nội sinh 658 PH-T Giáo trình nội sinh 10