• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.6 NG-S
    Nhan đề: Giáo trình máy thủy khí /
DDC 621.6
Tác giả CN Nguyễn Đức Sướng
Nhan đề Giáo trình máy thủy khí / Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn
Nhan đề Giáo trình tái bản có bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2012
Mô tả vật lý 193tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTs: Trường Đại học Mỏ Địa chất
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do Máy
Từ khóa tự do máy thuỷ khí
Tác giả(bs) CN Vũ Nam Ngạn
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(79): 101009277-318, 101012486-518, 101022780-3
000 00000nam a2200000 4500
0014688
002513
003TVMDC
004DC88E790-07A7-4B2E-9EF1-EA4E6763C763
005201911290906
008041025s2012 vm| vie||
0091 0
039|a20191129090651|bkhangtt|c20160718143910|dduytran|y20160303143754|zhaonh
082|a621.6 |bNG-S
100|aNguyễn Đức Sướng
245|aGiáo trình máy thủy khí / |cNguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn
245|bGiáo trình tái bản có bổ sung
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2012
300|a193tr. ; |c27cm
500|aĐTTs: Trường Đại học Mỏ Địa chất
653|aMỏ
653|aMáy
653|amáy thuỷ khí
700|aVũ Nam Ngạn
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(79): 101009277-318, 101012486-518, 101022780-3
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/baigiangmdc/2016/m/maythuykhi(bs)/maythuykhi(bs)_001thumbimage.jpg
890|a79|b700|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101009277 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 1
2 101009278 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 2
3 101009279 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 3 Hạn trả:10-08-2020
4 101009280 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 4
5 101009281 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 5
6 101009282 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 6
7 101009283 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 7
8 101009284 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 8
9 101009285 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 9
10 101009286 Kho Giáo trình nội sinh 621.6 NG-S Giáo trình nội sinh 10