• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.381 LÊ-T
    Nhan đề: Giáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện :
DDC 621.381
Tác giả CN Lê Xuân Thành
Nhan đề Giáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện : Sách tham khảo dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng / Lê Xuân Thành
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2008
Mô tả vật lý 175tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Tính toán thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa điện, đồ án thiết kế mẫu, các phụ lục tra cứu thiết kế cung cấp điện hạ áp
Từ khóa tự do Cơ điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Điện hạ áp
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(57): 101004229-46, 101012748-56, 101020941-54, 101024493-508
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(4): 303011345-8
000 00000nam a2200000 4500
0013897
002513
003TVMDC
0049AF4DB42-62A0-4357-BAA8-CEDEC6B12811
005202206070944
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20220607094119|bdomuong|c20220607094015|ddomuong|y20160303143404|zhaonh
082|a621.381|bLÊ-T
100|aLê Xuân Thành
245|aGiáo trình thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện : |bSách tham khảo dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng / |cLê Xuân Thành
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2008
300|a175tr. ; |c29cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aTính toán thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa điện, đồ án thiết kế mẫu, các phụ lục tra cứu thiết kế cung cấp điện hạ áp
653|aCơ điện
653|aGiáo trình
653|aĐiện hạ áp
690|aNgành Cơ điện
691|aChuyên ngành Điện khí hóa
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(57): 101004229-46, 101012748-56, 101020941-54, 101024493-508
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(4): 303011345-8
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2017/t/thietkecungcapdienhaapchophanxuongsuachuacodien(2008)_001.jpg
890|a61|b242|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101004236 Kho Giáo trình nội sinh 537 LÊ-T Giáo trình nội sinh 8 Hạn trả:05-06-2017
2 101004232 Kho Giáo trình nội sinh 537 LÊ-T Giáo trình nội sinh 4 Hạn trả:02-06-2020
3 101012754 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 25 Hạn trả:02-06-2020
4 101020948 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 35 Hạn trả:08-04-2019
5 101020954 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 41 Hạn trả:12-09-2022
6 101020951 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 38
7 303011347 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.381 LÊ-T Sách tham khảo Việt 60
8 101004230 Kho Giáo trình nội sinh 537 LÊ-T Giáo trình nội sinh 2
9 101020943 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 30
10 101012753 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 LÊ-T Giáo trình nội sinh 24