• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622.68 VO-P
    Nhan đề: Hướng dẫn thiết kế môn học máy nâng và máy vận tải /
DDC 622.68
Tác giả CN Võ Quang Phiên
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế môn học máy nâng và máy vận tải / Võ Quang Phiên
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2003
Mô tả vật lý 77tr. ; 29cm
Phụ chú ĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Máy
Từ khóa tự do Máy vận tải
Từ khóa tự do Máy nâng
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(50): 101010773-822
000 00000nam a2200000 4500
0013092
002513
003TVMDC
004E2A4AF68-9DDD-482C-8943-51E99B0E6A88
005201710160907
008041025s2003 vm| vie||
0091 0
039|a20171016090705|bhuudo|c20160718095502|dduytran|y20160303143032|zhaonh
082|a622.68 |bVO-P
100|aVõ Quang Phiên
245|aHướng dẫn thiết kế môn học máy nâng và máy vận tải / |cVõ Quang Phiên
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2003
300|a77tr. ; |c29cm
500|aĐTTS : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aMáy
653|aMáy vận tải
653|aMáy nâng
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(50): 101010773-822
890|a50|c1|d0|b133
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101010773 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 1
2 101010774 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 2
3 101010775 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 3
4 101010776 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 4
5 101010777 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 5
6 101010778 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 6
7 101010779 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 7
8 101010780 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 8
9 101010781 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 9
10 101010782 Kho Giáo trình nội sinh 622.68 VO-P Giáo trình nội sinh 10