DDC 552
Tác giả CN Trần Nghi
Nhan đề Atlas trầm tích Việt Nam / Trần Nghi (Ch.b)
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 998tr. ; 30cm.
Tóm tắt Bao gồm các công trình nghiên cứu khoa về Địa chất trầm tích Việt Nam, từ trầm tích Cambri đến trầm tích Đệ tứ trên đất liền và dưới thềm lục địa,...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Atlas
Từ khóa tự do Trầm tích
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4565 (01 cuốn): 303008936
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126953
00211
004BAF57E1E-FE40-49BE-AC6E-868EE30B4286
005202008051441
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c1000000
039|a20200805144125|bhoangthuy|c20200716094230|ddomuong|y20200716094138|zdomuong
082 |a552|bTR-N
100 |aTrần Nghi
245 |aAtlas trầm tích Việt Nam / |cTrần Nghi (Ch.b)
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2019
300 |a998tr. ; |c30cm.
520 |aBao gồm các công trình nghiên cứu khoa về Địa chất trầm tích Việt Nam, từ trầm tích Cambri đến trầm tích Đệ tứ trên đất liền và dưới thềm lục địa,...
653 |aViệt Nam
653 |aAtlas
653 |aTrầm tích
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4565 (01 cuốn): 303008936
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/stk _tv/atlastramtichvietnam_001.jpg
890|a1|c1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303008936 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 552 TR-N Sách tham khảo Việt 1