• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 665.5 PH-B
    Nhan đề: Giáo trình công nghệ lọc dầu /
DDC 665.5
Tác giả CN Phan Tử Bằng
Nhan đề Giáo trình công nghệ lọc dầu / Phan Tử Bằng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 281tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS:Trường đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Lọc hóa dầu
Từ khóa tự do Công nghệ lọc dầu
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(57): 101005740-85, 101015270-80
000 00000nam a2200000 4500
0012662
002511
003TVMDC
004AD4668AC-0B2C-43FF-A8F5-FFAE2B30A98F
005201710160937
008041025s2002 vm| vie||
0091 0
039|a20171016093719|bhuudo|c20160704110226|dhuudo|y20160303142850|zhaonh
082|a665.5 |bPH-B
100|aPhan Tử Bằng
245|aGiáo trình công nghệ lọc dầu / |cPhan Tử Bằng
260|aH. : |bXây dựng, |c2002
300|a281tr. ; |c27cm
500|aĐTTS:Trường đại học Mỏ - Địa chất
653|aDầu khí
653|aLọc hóa dầu
653|aCông nghệ lọc dầu
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(57): 101005740-85, 101015270-80
890|a57|b313|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015270 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 47 Hạn trả:17-08-2020
2 101015271 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 48 Hạn trả:10-08-2020
3 101015272 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 49 Hạn trả:09-06-2020
4 101015273 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 50 Hạn trả:09-09-2019
5 101015274 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 51 Hạn trả:17-08-2020
6 101015275 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 52 Hạn trả:11-08-2020
7 101015276 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 53 Hạn trả:09-06-2020
8 101015277 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 54 Hạn trả:10-08-2020
9 101015278 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 55 Hạn trả:11-08-2020
10 101015279 Kho Giáo trình nội sinh 665.5 PH-B Giáo trình nội sinh 56 Hạn trả:09-06-2020