• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT240
    Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng chương trình giải bài toán ngược thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm Matlab :
DDC ĐT240
Tác giả CN Kiều Duy Thông
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng chương trình giải bài toán ngược thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm Matlab : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Kiều Duy Thông
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 104tr ; 30cm ;
Tùng thư Dầu Khí
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa Vật lý
Từ khóa tự do Điện một chiều
Từ khóa tự do Giải bài toán ngược
Từ khóa tự do Phần mềm Matlab
Từ khóa tự do Thăm dò điện
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126243
00241
003TVMDC
00411FC6AF5-7473-4C33-A985-5A0B1EDF0E51
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200323104131|zhuudo
082|aĐT240
100|aKiều Duy Thông
245|aNghiên cứu ứng dụng chương trình giải bài toán ngược thăm dò điện dùng dòng một chiều bằng phần mềm Matlab : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cKiều Duy Thông
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a104tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aDầu Khí
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-36
650|aĐịa Vật lý
653|aĐiện một chiều
653|aGiải bài toán ngược
653|aPhần mềm Matlab
653|aThăm dò điện
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào