• Đề tài
  • Ký hiệu PL/XG: ĐT234
    Nhan đề: Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ rò gió với một số thông số của ống gió sử dụng trong thông gió khi đào lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh :
DDC ĐT234
Tác giả CN Đặng Phương Thảo
Nhan đề Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ rò gió với một số thông số của ống gió sử dụng trong thông gió khi đào lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh : Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / Đặng Phương Thảo
Thông tin xuất bản H.:Đại học Mỏ - Địa chất, 2020
Mô tả vật lý 51tr ; 30cm ;
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Đào lò
Từ khóa tự do Mỏ than hầm lò
Từ khóa tự do Mức độ rò gió
Từ khóa tự do ống gió
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;
000 00000nam a2200000 a 4500
00126237
00241
003TVMDC
004BD94409D-4041-4398-BCEB-D42089455AED
008 2020 vm| vie
0091 0
039|y20200323104129|zhuudo
082|aĐT234
100|aĐặng Phương Thảo
245|aNghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ rò gió với một số thông số của ống gió sử dụng trong thông gió khi đào lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh : |bĐề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở / |cĐặng Phương Thảo
260|aH.:|bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2020
300|a51tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|aT18-06
650|aKhai thác mỏ
653|aĐào lò
653|aMỏ than hầm lò
653|aMức độ rò gió
653|aống gió
852|aKho luận án & luận văn ;
Không tìm thấy biểu ghi nào