• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 302.2 ĐĂ-T
    Nhan đề: Giáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm /
DDC 302.2
Tác giả CN Đặng Thị Thanh Trâm
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm / Đặng Thị Thanh Trâm(Ch.b), Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Hà.
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 167tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát chung về giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp cần thiết, vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc theo nhóm.
Từ khóa tự do Làm việc
Từ khóa tự do Theo nhóm
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Giao tiếp
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy Hà
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1226(174): 101024964-5137
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4291 (2 cuốn): 303008461-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125732
002511
004E43E8385-EB6C-4A31-99C6-2628702CDAD2
005202112071631
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c62000
039|a20211207163156|bhoangnga|c20191014102940|dhoangnga|y20191014102755|zhoangnga
082 |a302.2|bĐĂ-T
100 |aĐặng Thị Thanh Trâm
245 |aGiáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm / |cĐặng Thị Thanh Trâm(Ch.b), Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Hà.
260 |aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a167tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày khái quát chung về giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp cần thiết, vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc theo nhóm.
653 |aLàm việc
653 |aTheo nhóm
653 |aKỹ năng
653 |aGiao tiếp
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
700 |aNguyễn Thị Thu Hương
700 |aNguyễn Thị Thúy Hà
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1226(174): 101024964-5137
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4291 (2 cuốn): 303008461-2
890|a176|b592|c1
900 |aBiếu|bPhòng xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101025057 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 96 Hạn trả:21-01-2021
2 101025038 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 77 Hạn trả:10-03-2021
3 101025054 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 93 Hạn trả:15-03-2021
4 101025109 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 148 Hạn trả:25-03-2021
5 101025062 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 101 Hạn trả:08-07-2021
6 101025021 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 60 Hạn trả:12-07-2021
7 101025002 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 41 Hạn trả:12-07-2021
8 101024971 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:02-08-2022
9 101024970 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 9 Hạn trả:02-08-2022
10 101025106 Kho Giáo trình nội sinh 302.2 ĐĂ-T Giáo trình nội sinh 145 Hạn trả:02-08-2022