• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình máy điện.
DDC 621.31
Tác giả CN Nguyễn Hanh Tiến
Nhan đề Giáo trình máy điện. Tập II / Nguyễn Hanh Tiến
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2007
Mô tả vật lý 202tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Giới thiệu về máy điện đồng bộ, máy điện một chiều...
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(24): 101024469-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125505
002513
00408DA2DE3-2C4B-49DF-B82D-B0E37577347A
005201908281517
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20190828151723|bhoangnga|y20190828151555|zhoangnga
082 |a621.31|bNG-T
100 |aNguyễn Hanh Tiến
245 |aGiáo trình máy điện. |nTập II / |cNguyễn Hanh Tiến
260 |aH. : |bKnxb, |c2007
300 |a202tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aGiới thiệu về máy điện đồng bộ, máy điện một chiều...
653 |aMáy điện
653 |aGiáo trình
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(24): 101024469-92
890|a24|b51
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101024469 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 1
2 101024470 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 2
3 101024471 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 3
4 101024472 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 4
5 101024473 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 5
6 101024474 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 6
7 101024475 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 7
8 101024476 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 8
9 101024477 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 9
10 101024478 Kho Giáo trình nội sinh 621.31 NG-T Giáo trình nội sinh 10