• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00177
    Nhan đề: Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sức kháng cắt của đất yếu tầng trầm tích QIV3tb phân bố ở khu vực Hải Phòng :
DDC
Tác giả CN Đặng Công Thuận
Nhan đề Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sức kháng cắt của đất yếu tầng trầm tích QIV3tb phân bố ở khu vực Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Đặng Công Thuận
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 82tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất công trình
Từ khóa tự do Sức kháng cắt
Từ khóa tự do Đất yếu
Từ khóa tự do Trầm tích
Từ khóa tự do Hải Phòng
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Toàn
Địa chỉ Kho luận án, luận văn
000 00000nam a2200000 a 4500
00123370
00232
003TVMDC
0040D9C99B9-74F4-40D7-9826-18D6D207DFB1
005201904241436
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20190424143609|bduytran|y20190304145420|zQuangPhu
082|bĐC.00177
100|aĐặng Công Thuận
245|aNghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sức kháng cắt của đất yếu tầng trầm tích QIV3tb phân bố ở khu vực Hải Phòng : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cĐặng Công Thuận
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a82tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
650|aĐịa chất công trình
653|aSức kháng cắt
653|aĐất yếu
653|aTrầm tích
653|aHải Phòng
700|aĐỗ Minh Toàn
852|aKho luận án, luận văn
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/0416-0499/0417_dangcongthuan_001.jpg
890|c1
952|jLV.00417
Không tìm thấy biểu ghi nào