DDC 339
Tác giả CN Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nhan đề Kinh tế học vĩ mô / Nguyễn Thị Bích Ngọc (Ch.b), Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng, Vũ Thị Hiền
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2017
Mô tả vật lý 156tr. ; 30cm.
Tóm tắt Đại cương về kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm và thu thập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa, mô hình IS-LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ,...
Từ khóa tự do Kinh tế học vĩ mô
Từ khóa tự do Tổng cầu
Từ khóa tự do Kinh tế
Tác giả(bs) CN Trần Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Hiền
Tác giả(bs) CN Vũ Diệp Anh
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(106): 101023478-583
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303006928-32
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123044
002511
00476FDD774-D168-4BA3-8F2C-B92BADDD14EE
005202006021525
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c50000
039|a20200602152521|b0489|y20181228143443|zdomuong
082 |a339|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Bích Ngọc
245 |aKinh tế học vĩ mô / |cNguyễn Thị Bích Ngọc (Ch.b), Vũ Diệp Anh, Trần Anh Dũng, Vũ Thị Hiền
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2017
300 |a156tr. ; |c30cm.
520 |aĐại cương về kinh tế vĩ mô, tổng sản phẩm và thu thập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa, mô hình IS-LM và sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ,...
653 |aKinh tế học vĩ mô
653 |aTổng cầu
653 |aKinh tế
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700 |aTrần Anh Dũng
700 |aVũ Thị Hiền
700 |aVũ Diệp Anh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(106): 101023478-583
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303006928-32
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/kinhtehocvimo_nguyenthibichngoc_001.jpg
890|a111|b420|c1
900 |aPhòng Xuất bản
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101023557 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 80 Hạn trả:30-09-2019
2 101023561 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 84 Hạn trả:25-11-2019
3 101023487 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:25-11-2019
4 101023508 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 31 Hạn trả:14-12-2020
5 101023497 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 20 Hạn trả:19-09-2022
6 101023495 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 18 Hạn trả:21-09-2022
7 101023519 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 42 Hạn trả:26-09-2022
8 101023534 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 57 Hạn trả:26-09-2022
9 101023525 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 48 Hạn trả:26-09-2022
10 101023510 Kho Giáo trình nội sinh 339 NG-N Giáo trình nội sinh 33 Hạn trả:03-10-2022