Sách TK Tiếng Việt
624.1513 ĐÔ-T
Giáo trình Đất đá xây dựng /
DDC 624.1513
Tác giả CN Đỗ Minh Toàn
Nhan đề Giáo trình Đất đá xây dựng / Đỗ Minh Toàn
Thông tin xuất bản H., 2004
Mô tả vật lý 187tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Thành phần, cấu trúc, tính chất vật lý của đất. Tính chất địa chất công trình của một số loại đất đặc biệt. Đặc điểm vật chất, cấu trúc, tính chất vật lý và cơ học của đá. Phân loại đất đá trong địa chất công trình. Các phương pháp cải tạo đất đá
Từ khóa tự do Đất đá xây dựng
Từ khóa tự do Đất
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Đá
Từ khóa tự do Địa chất công trình
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3Đọc: VĐ1898 (10): 303003404-13
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117437
00211
00487BD638A-93DC-41E5-AC59-4BC8852063F9
005201806251108
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20180625110840|bphanphuong|y20170824095847|zphanphuong
082 |a624.1513|bĐÔ-T
100 |a Đỗ Minh Toàn
245 |aGiáo trình Đất đá xây dựng / |cĐỗ Minh Toàn
260 |aH., |c2004
300 |a187tr. ; |c29cm.
500 |aĐTTS: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aThành phần, cấu trúc, tính chất vật lý của đất. Tính chất địa chất công trình của một số loại đất đặc biệt. Đặc điểm vật chất, cấu trúc, tính chất vật lý và cơ học của đá. Phân loại đất đá trong địa chất công trình. Các phương pháp cải tạo đất đá
653 |aĐất đá xây dựng
653 |aĐất
653 |aXây dựng
653 |aĐá
653 |aĐịa chất công trình
691 |aBc ngành Địa chất
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|jĐọc: VĐ1898 (10): 303003404-13
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303003404 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 1
2 303003405 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 2
3 303003406 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 3
4 303003407 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 4
5 303003408 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 5
6 303003409 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 6
7 303003410 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 7
8 303003411 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 8
9 303003412 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 9
10 303003413 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.1513 ĐÔ-T Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào