Sách TK Ngoại Văn
005.133 LO-D
JavaFX for dummies /
DDC 005.133
Tác giả CN Lowe, Dong
Nhan đề JavaFX for dummies / Dong Lowe
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2015
Mô tả vật lý 420tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Making learning Easier
Từ khóa tự do JavaFX
Từ khóa tự do Lập trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1740(2): 304000045-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117434
00212
00406C65DE9-BDC3-420E-AEE4-2EB7A21EB3F8
005201708281445
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170828144535|bhuudo|y20170814093731|zhuudo
082 |a005.133|bLO-D
100 |aLowe, Dong
245 |aJavaFX for dummies / |cDong Lowe
260 |aHoboken : |bWiley, |c2015
300 |a420tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Making learning Easier
653 |aJavaFX
653 |aLập trình
653|aNgôn ngữ lập trình
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1740(2): 304000045-6
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000045 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.133 LO-D Sách tham khảo khác 1
2 304000046 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.133 LO-D Sách tham khảo khác 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào