Sách TK Ngoại Văn
004.6 CH-M
Pcs All - in - one for dummies /
DDC 004.6
Tác giả CN Chambers, Mark L
Nhan đề Pcs All - in - one for dummies / Mark L. Chambers
Lần xuất bản Lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2013
Mô tả vật lý 696tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Making learning Easier
Từ khóa tự do PCS
Từ khóa tự do Dịch vụ truyền thông cá nhân
Từ khóa tự do Kỹ thuật truyền thông
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1751(2): 304000047-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117433
00212
004A4C0CAB1-FFE5-49AF-87B4-7B4DAFA66B2B
005201708281446
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20170828144621|bhuudo|c20170814093324|dhuudo|y20170804094134|zhuudo
082 |a004.6|bCH-M
100 |aChambers, Mark L
245 |aPcs All - in - one for dummies / |cMark L. Chambers
250|aLần thứ 6
260 |aHoboken : |bWiley, |c2013
300 |a696tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Making learning Easier
653 |aPCS
653 |aDịch vụ truyền thông cá nhân
653|aKỹ thuật truyền thông
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1751(2): 304000047-8
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000047 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 004.6 CH-M Sách tham khảo khác 1
2 304000048 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 004.6 CH-M Sách tham khảo khác 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào