Sách TK Ngoại Văn
005.3 LO-L
Microsoft word 2010 for dummies :
DDC 005.3
Tác giả CN Lowe, Lois
Nhan đề Microsoft word 2010 for dummies : Elearning kit / Lois Lowe
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2012
Mô tả vật lý 338tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Making learning Easier
Từ khóa tự do Phần mềm soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Microsoft word
Từ khóa tự do Phần mềm văn phòng
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1717(2): 304000031-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117432
00212
0047DDF5C90-9E9B-4802-928C-23935FE8C626
005201708281439
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170828143910|bhuudo|c20170804104912|dhuudo|y20170804093713|zhuudo
082 |a005.3|bLO-L
100 |aLowe, Lois
245|aMicrosoft word 2010 for dummies : |bElearning kit / |cLois Lowe
260 |aHoboken : |bWiley, |c2012
300 |a338tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Making learning Easier
653 |aPhần mềm soạn thảo văn bản
653 |aMicrosoft word
653|aPhần mềm văn phòng
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1717(2): 304000031-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000031 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.3 LO-L Sách tham khảo khác 1
2 304000032 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.3 LO-L Sách tham khảo khác 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào