Sách TK Ngoại Văn
006.7 WA-J
Adobe dreamweaver CS6 for Dummiers /
DDC 006.7
Tác giả CN Warner, Janine
Nhan đề Adobe dreamweaver CS6 for Dummiers / Janine Warner
Thông tin xuất bản Hoboken : Wiley, 2012
Mô tả vật lý 392tr. ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS: Making everything easier
Từ khóa tự do Phần mềm Dreamweaver
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Trang web
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1722(2): 304000019-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117422
00212
004D0765DDB-6383-4253-BFD2-58FFF6239755
005201708281003
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170828100306|bhuudo|c20170726093433|dhuudo|y20170720152347|zhuudo
082 |a006.7|bWA-J
100 |aWarner, Janine
245 |aAdobe dreamweaver CS6 for Dummiers / |cJanine Warner
260 |aHoboken : |bWiley, |c2012
300 |a392tr. ; |c24cm.
500 |aĐTTS: Making everything easier
653 |aPhần mềm Dreamweaver
653 |aThiết kế
653 |aTrang web
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691|aChuyên ngành Công nghệ Phần mềm
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1722(2): 304000019-20
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000019 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 006.7 WA-J Sách tham khảo khác 1
2 304000020 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 006.7 WA-J Sách tham khảo khác 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào