Sách TK Ngoại Văn
352.236 FL-T
Leading forward :
DDC 352.236
Tác giả CN Flanagan, Tim A
Nhan đề Leading forward : Successful public leadership amidst comlexity, chaos, and change / Tim A. Flanagan, John S. Lybarger
Thông tin xuất bản San Francisco : Jossey-Bass, 2014
Mô tả vật lý 239tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Kế hoạch chiến lược
Từ khóa tự do Hành chính công
Tác giả(bs) CN Lybarger, John S
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1686(1): 304000027
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117418
00212
0040C9ED843-6992-49B7-B097-DF804822F4C8
005201708281008
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170828100817|bhuudo|c20170801093331|dhuudo|y20170720091552|zhuudo
082 |a352.236|bFL-T
100 |aFlanagan, Tim A
245 |aLeading forward : |bSuccessful public leadership amidst comlexity, chaos, and change / |cTim A. Flanagan, John S. Lybarger
260 |aSan Francisco : |bJossey-Bass, |c2014
300 |a239tr. ; |c25cm.
653 |aLãnh đạo
653|aKế hoạch chiến lược
653|aHành chính công
690 |aNgành Khác
700 |aLybarger, John S
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1686(1): 304000027
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000027 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 352.236 FL-T Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào