Sách TK Ngoại Văn
005.432 NE-C
Linux Bible :
DDC 005.432
Tác giả CN Negus, Chirstopher
Nhan đề Linux Bible : The comprehensive, tutorial resource / Christopher Negus, Christine Bresnahan
Lần xuất bản 8th edit
Thông tin xuất bản Indianapolis : John Wiley & Sons, Inc, 2012
Mô tả vật lý 816tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Tác giả(bs) CN Bresnahan, Christine
Địa chỉ Kho STK Ngoại Văn tầng 3 KĐ1687(1): 304000029
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117416
00212
00488374208-6AF0-42E5-80CF-ED1EC694BFFC
005201708281009
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170828100938|bhuudo|c20170727093027|dhuudo|y20170720085456|zhuudo
082 |a005.432|bNE-C
100 |aNegus, Chirstopher
245 |aLinux Bible : |bThe comprehensive, tutorial resource / |cChristopher Negus, Christine Bresnahan
250 |a8th edit
260 |aIndianapolis : |bJohn Wiley & Sons, Inc, |c2012
300 |a816tr. ; |c24cm.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aHệ điều hành
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691|aChuyên ngành Công nghệ phần mềm
700 |aBresnahan, Christine
852|bKho STK Ngoại Văn tầng 3|j KĐ1687(1): 304000029
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 304000029 Kho STK Ngoại Văn tầng 3 005.432 NE-C Sách tham khảo khác 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào