DDC 551
Tác giả CN Hoàng Văn Hưng
Nhan đề Chuyên ngành địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình
Nhan đề Bài giảng tiếng anh chuyên môn. T.1 / Hoàng Văn Hưng, Phạm Quý Nhân
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1999
Mô tả vật lý 73tr ; 27cm
Phụ chú Bộ môn địa chất thuỷ văn
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(41): 101002128-63, 101016780-4
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(4): 303007229-32
000 00000ngm a2200000 4500
0011544
002511
003TVMDC
004430D6CD3-1A2D-4812-8B97-DEA6EEBEFEA8
005201711061404
008041025s1999 vm| vie||
0091 0
039|a20171106140425|bhuudo|c20171025231504|dchiemtt|y20160303142503|zhaonh
082|a551 |bHO-H
100|aHoàng Văn Hưng
245|pChuyên ngành địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình
245|aBài giảng tiếng anh chuyên môn. |nT.1 / |cHoàng Văn Hưng, Phạm Quý Nhân
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c1999
300|a73tr ; |c27cm
500|aBộ môn địa chất thuỷ văn
653|aĐịa chất
653|aTiếng anh
653|aĐịa chất thủy văn
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(41): 101002128-63, 101016780-4
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(4): 303007229-32
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bg_mdc/2017/t/tienganhchuyenmont1(dctv-dcct)_01.jpg
890|a45|b43|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101002160 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 33
2 101002143 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 16
3 101002137 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 10
4 101002134 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 7
5 101002157 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 30
6 101002163 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 36
7 101002140 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 13
8 101002146 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 19
9 303007231 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 HO-H Sách tham khảo Việt 44
10 101002152 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 25