• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: XD.00089
    Nhan đề: Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ kết hợp giao thông mặt đất với giao thông ngầm tại các nút giao thông thuộc thành phố Vĩnh long-tỉnh Vĩnh long :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Hồng Sơn
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ kết hợp giao thông mặt đất với giao thông ngầm tại các nút giao thông thuộc thành phố Vĩnh long-tỉnh Vĩnh long : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Hồng Sơn
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
Mô tả vật lý 97tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Xây dựng
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Từ khóa tự do Đường bộ
Từ khóa tự do Giao thông vận tải
Từ khóa tự do Giao thông ngầm
Tác giả(bs) CN Võ Trọng Hùng
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.03142
000 00000nam a2200000 a 4500
00114137
00232
003TVMDC
004A54AA1E0-186B-483A-804C-7315C01209DD
005202006171432
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20200617143248|bthanhhuong|y20161003212533|zQuangPhu
082|bXD.00089
100|aNguyễn Hồng Sơn
245|aNghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải đường bộ kết hợp giao thông mặt đất với giao thông ngầm tại các nút giao thông thuộc thành phố Vĩnh long-tỉnh Vĩnh long : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Hồng Sơn
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2013
300|a97tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aXây dựng
502|a60580204
650|aKỹ thuật xây dựng công trình ngầm
653|aĐường bộ
653|aGiao thông vận tải
653|aGiao thông ngầm
700|aVõ Trọng Hùng
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.03142
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/3100-3199/3142_nguyenhongson_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào