• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00140
    Nhan đề: Nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật hợp lý nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môt trường trong quá trình khai thác xuống sâu ở một số mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Quy
Nhan đề Nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật hợp lý nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môt trường trong quá trình khai thác xuống sâu ở một số mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Quy
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2009
Mô tả vật lý tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Thuật ngữ chủ đề khai thác mỏ
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.01101
000 00000nam a2200000 a 4500
00112096
00232
003TVMDC
004EC8929A6-68CB-4147-A45A-852414B2AF11
005201908260818
008 2009 vm| vie
0091 0
039|a20190826081826|bduytran|c20190821092811|dduytran|y20161003192002|zQuangPhu
082|bMO.00140
100|aNguyễn Thị Quy
245|aNghiên cứu những giải pháp kỹ thuật hợp lý nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môt trường trong quá trình khai thác xuống sâu ở một số mỏ lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Thị Quy
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2009
300|atr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
502|a60.53.05
650|akhai thác mỏ
852|aKho luận án, luận văn|jLV.01101
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/LALV/1100-1199/1101_nguyenthiquy_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào