• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00337
    Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình trên nền ảnh vệ tinh bằng công nghệ WEB và GIS với dữ liệu mở, áp dụng cho khu vực Hà Nội :
DDC
Tác giả CN Ngô Hùng Long
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình trên nền ảnh vệ tinh bằng công nghệ WEB và GIS với dữ liệu mở, áp dụng cho khu vực Hà Nội : Luận văn thạc sĩ / Ngô Hùng Long
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
Mô tả vật lý 100tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất thủy văn
Từ khóa tự do Địa chất công trình
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Ảnh vệ tinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Huy Phương
Tác giả(bs) CN Trương Xuân Luận
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.00911
000 00000nam a2200000 a 4500
00111906
00232
003TVMDC
004BC6E4B0C-B9D8-4A10-9FB9-4A4FAA48FD02
005201908231052
008 2007 vm| vie
0091 0
039|a20190823105230|bthanhhuong|y20161003191912|zQuangPhu
082|bĐC.00337
100|aNgô Hùng Long
245|aNghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình trên nền ảnh vệ tinh bằng công nghệ WEB và GIS với dữ liệu mở, áp dụng cho khu vực Hà Nội : |bLuận văn thạc sĩ / |cNgô Hùng Long
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2007
300|a100tr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a60.44.63
650|aĐịa chất thủy văn
653|aĐịa chất công trình
653|aCơ sở dữ liệu
653|aẢnh vệ tinh
700|aNguyễn Huy Phương
700|aTrương Xuân Luận
852|aKho luận án, luận văn|jLV.00911
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0900-0999/0911_ngohunglong_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào