• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.00064
    Nhan đề: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hợp đồng dầu khí, áp dụng cho hợp đồng điều hành chung Cửu Long :
DDC
Tác giả CN Lê Duy Hùng
Nhan đề Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hợp đồng dầu khí, áp dụng cho hợp đồng điều hành chung Cửu Long : Luận văn thạc sĩ / Lê Duy Hùng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
Mô tả vật lý 128tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Từ khóa tự do Cửu Long
Từ khóa tự do Hiệu quả quản lý
Từ khóa tự do Hợp đồng dầu khí
Từ khóa tự do Hợp đồng điều hành chung
Tác giả(bs) CN Vương Huy Hùng
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.00906
000 00000nam a2200000 a 4500
00111901
00232
003TVMDC
0049157CA4D-AE98-4430-BBBB-496B82B0C9AA
005201908201549
008 2007 vm| vie
0091 0
039|a20190820154854|bthanhhuong|y20161003191910|zQuangPhu
082|bKT.00064
100|aLê Duy Hùng
245|aNghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các hợp đồng dầu khí, áp dụng cho hợp đồng điều hành chung Cửu Long : |bLuận văn thạc sĩ / |cLê Duy Hùng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2007
300|a128tr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60.31.09
650|aKinh tế công nghiệp
653|aCửu Long
653|aHiệu quả quản lý
653|aHợp đồng dầu khí
653|aHợp đồng điều hành chung
700|aVương Huy Hùng
852|aKho luận án, luận văn|jLV.00906
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0900-0999/0906_leduyhung_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào