Sách TK Tiếng Việt
624.15136 TA-B
Tập bảng số cơ học đất
DDC 624.15136
Nhan đề Tập bảng số cơ học đất
Thông tin xuất bản H. :, 1974
Mô tả vật lý 36tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS: Trường Đại học Mỏ-Địa chất; Bộ môn địa chất công trình
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Cơ học đất
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3. Đọc: VĐ308(1): 303006214
000 00000nam a2200000 4500
001966
00211
003TVMDC
004BB90027C-3583-47B9-95E4-A6DEA42E2824
005201809130913
008041025s1974 vm| vie||
0091 0
039|a20180913091230|bphanphuong|c20180913090512|dphanphuong|y20160303142320|zhaonh
082|a624.15136 |bTA-B
245|aTập bảng số cơ học đất
260|aH. :, |c1974
300|a36tr. ; |c27cm
500|aĐTTS: Trường Đại học Mỏ-Địa chất; Bộ môn địa chất công trình
653|aĐịa chất
653|aCông trình
653|aCơ học đất
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. Đọc: VĐ308|j(1): 303006214
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006214 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 624.15136 TA-B Sách tham khảo Việt 1
  1 of 1