Sách TK Tiếng Việt
624.1 TA-B
Tập bảng số cơ học đất
DDC 624.1
Nhan đề Tập bảng số cơ học đất
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1974
Mô tả vật lý 36tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS :trường Đại học Mỏ-Địa chất;Bộ môn địa chất công trình
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Cơ học đất
Địa chỉ Trung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa ChấtVĐ308
000 00000nam a2200000 4500
001966
00211
003TVMDC
004BB90027C-3583-47B9-95E4-A6DEA42E2824
005201803051005
008041025s1974 vm| vie||
0091 0
039|a20180305100546|bhuudo|y20160303142320|zhaonh
082|a624.1 |bTA-B
245|aTập bảng số cơ học đất
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c1974
300|a36tr. ; |c27cm
500|aĐTTS :trường Đại học Mỏ-Địa chất;Bộ môn địa chất công trình
653|aĐịa chất
653|aCông trình
653|aCơ học đất
852|aTrung tâm TTTV Trường ĐH Mỏ - Địa Chất|jVĐ308
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào