• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 150
    Nhan đề: Giáo trình tâm lí học đại cương /
DDC 150
DDC
Tác giả CN Nguyễn Quang Uẩn
Nhan đề Giáo trình tâm lí học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn
Lần xuất bản In lần thứ mười sáu
Thông tin xuất bản H. : Đại học sư phạm, 2014
Mô tả vật lý 172tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản của tâm lí học con người như tâm lí là một khoa học; cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí; hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức; hoạt động nhận thức; mặt tình cảm và ý chí của nhân cách; trí nhớ; nhân cách và sự hình thành nhân cách.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tâm lí học đại cương
Tác giả(bs) CN Đinh Văn Vang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Lũy
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(114): 102000503-32, 102009501-84
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000578-82
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0015787
002512
0045B03C991-ED73-40BF-A0E2-345BABCD1425
005201912261008
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20191226100802|b0489|c20191226095753|dthanhhuong|y20160304133629|zhaonh
082|a150
082|bNG-U
100 |aNguyễn Quang Uẩn
245 |aGiáo trình tâm lí học đại cương / |cNguyễn Quang Uẩn
250 |aIn lần thứ mười sáu
260 |aH. : |bĐại học sư phạm, |c2014
300 |a172tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày những vấn đề cơ bản của tâm lí học con người như tâm lí là một khoa học; cơ sở sinh lí thần kinh của tâm lí; hoạt động giao tiếp và sự hình thành, phát triển tâm lí, ý thức; hoạt động nhận thức; mặt tình cảm và ý chí của nhân cách; trí nhớ; nhân cách và sự hình thành nhân cách.
653 |aGiáo trình
653 |aTâm lí học đại cương
700|aĐinh Văn Vang
700|aNguyễn Văn Lũy
852|bKho Giáo trình khác|j(114): 102000503-32, 102009501-84
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000578-82
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_khac/giao_trinh_tam_ly_hoc_dai_cuongthumbimage.jpg
890|a119|b670|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102009501 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 31
2 102009502 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 32
3 102009503 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 33
4 102009504 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 34
5 102009505 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 35
6 102009506 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 36
7 102009507 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 37
8 102009508 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 38
9 102009509 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 39
10 102009510 Kho Giáo trình khác NGU Giáo trình khác 40