Bài giảng MĐC
621.3 CU-K
Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ :
DDC 621.3
Tác giả CN Cung Quang Khang
Nhan đề Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ : Dùng cho sinh viên các ngành về điện - điện tử, điện khí hoá, hệ thống điện / Cung Quang Khanh, Đào Đắc Tuyên;
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2014
Mô tả vật lý 190tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do lý thuyết
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do trường điện từ
Từ khóa tự do Cơ sở trường điện từ
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(39): 101003832-63, 101012900-6
000 00000nam a2200000 4500
0015170
002513
003TVMDC
004CA645996-CD03-48A7-976E-4872A3957EEA
005201710131419
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20171013141941|bhuudo|c20160728141653|dduytran|y20160303144021|zhaonh
082|a621.3|bCU-K
100|aCung Quang Khang
245|aGiáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ : |bDùng cho sinh viên các ngành về điện - điện tử, điện khí hoá, hệ thống điện / |cCung Quang Khanh, Đào Đắc Tuyên;
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2014
300|a190tr. ; |c27cm
653|aĐiện
653|alý thuyết
653|agiáo trình
653|atrường điện từ
653|aCơ sở trường điện từ
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(39): 101003832-63, 101012900-6
890|a39|b201|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012900 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 33
2 101012901 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 34
3 101012902 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 35
4 101012903 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 36
5 101012904 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 37 Hạn trả:02-06-2020
6 101012905 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 38
7 101012906 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 39
8 101003832 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 1
9 101003833 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 2
10 101003834 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 3
  1  2  3  4 of 4