Bài giảng MĐC
621.3 CU-K
Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ :
DDC 621.3
Tác giả CN Cung Quang Khang
Nhan đề Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ : Dùng cho sinh viên các ngành về điện - điện tử, điện khí hoá, hệ thống điện / Cung Quang Khanh, Đào Đắc Tuyên;
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2014
Mô tả vật lý 190tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do lý thuyết
Từ khóa tự do giáo trình
Từ khóa tự do trường điện từ
Từ khóa tự do Cơ sở trường điện từ
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(39): 101003832-63, 101012900-6
000 00000nam a2200000 4500
0015170
002513
003TVMDC
004CA645996-CD03-48A7-976E-4872A3957EEA
005201710131419
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20171013141941|bhuudo|c20160728141653|dduytran|y20160303144021|zhaonh
082|a621.3|bCU-K
100|aCung Quang Khang
245|aGiáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ : |bDùng cho sinh viên các ngành về điện - điện tử, điện khí hoá, hệ thống điện / |cCung Quang Khanh, Đào Đắc Tuyên;
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2014
300|a190tr. ; |c27cm
653|aĐiện
653|alý thuyết
653|agiáo trình
653|atrường điện từ
653|aCơ sở trường điện từ
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(39): 101003832-63, 101012900-6
890|a39|b194|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101003844 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 13 Hạn trả:27-06-2016
2 101012904 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 37 Hạn trả:02-06-2020
3 101003852 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 21 Hạn trả:02-06-2020
4 101003846 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 15 Hạn trả:02-06-2020
5 101003837 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 6 Hạn trả:02-06-2020
6 101003836 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 5 Hạn trả:02-06-2020
7 101003860 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 29 Hạn trả:03-01-2018
8 101003861 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 30 Hạn trả:04-12-2018
9 101003841 Kho Giáo trình nội sinh 530.141 CU-K Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:04-12-2018
10 101012906 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 CU-K Giáo trình nội sinh 39 Hạn trả:06-12-2018
  1  2  3  4 of 4