• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 624.151 LÊ-T
    Nhan đề: Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình /
DDC 624.151
Tác giả CN Lê Trọng Thắng
Nhan đề Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình / Lê Trọng Thắng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2014
Mô tả vật lý 298 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu cũng như nội dung khảo sát địa chất công trình với các dạng xây dựng khác nhau.
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Địa chất công trình
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(94): 101001333-83, 101014540-56, 101016592-617
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3. Đọc: VĐ2657(5): 303006033-7
000 00000nam a2200000 4500
0015163
002511
003TVMDC
0049819DFA2-8090-4AB0-AC66-8A6FE12851C1
005201808151452
008041025s2014 vm| vie||
0091 0
039|a20180815145133|bphanphuong|c20180815144950|dphanphuong|y20160303144018|zhaonh
082|a624.151 |bLÊ-T
100|aLê Trọng Thắng
245|aCác phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình / |cLê Trọng Thắng
260|aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2014
300|a298 tr. ; |c27 cm
520|aCung cấp kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu cũng như nội dung khảo sát địa chất công trình với các dạng xây dựng khác nhau.
653|aĐịa chất
653|aNghiên cứu
653|aĐịa chất công trình
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(94): 101001333-83, 101014540-56, 101016592-617
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. Đọc: VĐ2657|j(5): 303006033-7
890|a99|b321|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101014540 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 52
2 101014541 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 53
3 101014542 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 54
4 101014543 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 55
5 101014544 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 56 Hạn trả:10-12-2018
6 101014545 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 57
7 101014546 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 58
8 101014547 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 59
9 101014548 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 60
10 101014549 Kho Giáo trình nội sinh 624.151 LÊ-T Giáo trình nội sinh 61