• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 526.9 ĐĂ-C
    Nhan đề: Giáo trình định vị vệ tinh /
DDC 526.9
Tác giả CN Đặng Nam Chinh
Nhan đề Giáo trình định vị vệ tinh / Đặng Nam Chinh (Ch.b), Đỗ Ngọc Đường
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 290 tr. ; 27 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Trang bị cho người học những kiến thức lý thuyết về định vị vệ tinh, các hệ thống định vị vệ tinh và các ứng dụng trong thực tiễn
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Gps
Từ khóa tự do Định vị vệ tinh
Tác giả(bs) CN Đỗ Ngọc Đường
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(303): 101002252-329, 101013176-223, 101017073-7, 101017316-447, 101019306-45
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2582 (05 cuốn): 303006618-22
000 00000nam a2200000 4500
0014691
002511
003TVMDC
004549C01D9-7ABB-4243-8A9B-74F1255EB85D
005201810261548
008041025s2012 vm| vie||
0091 0
039|a20181026154800|bdomuong|c20181026154737|ddomuong|y20160303143755|zhaonh
082|a526.9|bĐĂ-C
100|aĐặng Nam Chinh
245|aGiáo trình định vị vệ tinh / |cĐặng Nam Chinh (Ch.b), Đỗ Ngọc Đường
260|aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300|a290 tr. ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aTrang bị cho người học những kiến thức lý thuyết về định vị vệ tinh, các hệ thống định vị vệ tinh và các ứng dụng trong thực tiễn
653|aTrắc địa
653|aGps
653|aĐịnh vị vệ tinh
690|aNgành Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
691|aChuyên ngành Bản đồ
700|aĐỗ Ngọc Đường
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(303): 101002252-329, 101013176-223, 101017073-7, 101017316-447, 101019306-45
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2582 (05 cuốn): 303006618-22
890|a308|b569|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013176 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 79
2 101013177 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 80
3 101013178 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 81
4 101013179 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 82
5 101013180 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 83
6 101013181 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 84
7 101013182 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 85
8 101013183 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 86
9 101013184 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 87
10 101013185 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 88