• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 338.92 NG-N
    Nhan đề: Kinh tế môi trường /
DDC 338.92
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhan đề Kinh tế môi trường / Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đức Thành
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2010
Mô tả vật lý 109tr. ; 27cm
Tóm tắt Đề cập đến những vấn đề cơ bản về kinh tế môi trường, sự phát triển bền vững, kinh tế ô nhiễm. Giới thiệu một số nghiệp vụ cụ thể trong phân tích, đánh giá kinh tế các vấn đề môi trường và công tác quản lý môi trường
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Thành
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(185): 101004506-76, 101013831-921, 101017512-34
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002491-5
000 00000nam a2200000 4500
0014352
002511
003TVMDC
004FF1889CD-9A3D-4D35-8BD8-3D71A1E9054B
005201710131457
008041025s2010 vm| vie||
0091 0
039|a20171013145725|bhuudo|c20170322161416|dphanphuong|y20160303143613|zhaonh
082|a338.92 |bNG-N
100|aNguyễn Thị Kim Ngân
245|aKinh tế môi trường / |cNguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Đức Thành
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2010
300|a109tr. ; |c27cm
520|aĐề cập đến những vấn đề cơ bản về kinh tế môi trường, sự phát triển bền vững, kinh tế ô nhiễm. Giới thiệu một số nghiệp vụ cụ thể trong phân tích, đánh giá kinh tế các vấn đề môi trường và công tác quản lý môi trường
653|aKinh tế
653|aGiáo trình
653|aKinh tế môi trường
700|aNguyễn Đức Thành
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(185): 101004506-76, 101013831-921, 101017512-34
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002491-5
890|a190|b492|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013831 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 72
2 101013832 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 73 Hạn trả:24-02-2020
3 101013833 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 74
4 101013834 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 75 Hạn trả:03-02-2020
5 101013835 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 76
6 101013836 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 77
7 101013837 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 78
8 101013838 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 79
9 101013839 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 80
10 101013840 Kho Giáo trình nội sinh 338.92 NG-N Giáo trình nội sinh 81