• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 332.6 PH-T
    Nhan đề: Quản trị dự án đầu tư /
DDC 332.6
Tác giả CN Phan Thị Thái
Nhan đề Quản trị dự án đầu tư / Phan Thị Thái
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2008
Mô tả vật lý 163tr. ; 27cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư: Nghiên cứu và chuẩn bị lập dự án; Thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả; Phân tích hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(93): 101004859-92, 101013812-24, 101023278-323
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(10): 303001724-33
000 00000ncm a2200000 4500
0014349
002511
003TVMDC
0049F61AE3F-0F18-4ABE-99FB-BC9B93947606
005201710131457
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20171013145750|bhuudo|c20170509102628|dhuudo|y20160303143612|zhaonh
082|a332.6|bPH-T
100|aPhan Thị Thái
245|aQuản trị dự án đầu tư / |cPhan Thị Thái
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2008
300|a163tr. ; |c27cm
520|aTrình bày những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư: Nghiên cứu và chuẩn bị lập dự án; Thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả; Phân tích hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
653|aKinh tế
653|aĐầu tư
653|aGiáo trình
653|aDự án đầu tư
690|aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(93): 101004859-92, 101013812-24, 101023278-323
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(10): 303001724-33
890|a103|b520|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013812 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 35 Hạn trả:28-11-2022
2 101013813 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 36 Hạn trả:21-11-2022
3 101013814 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 37 Hạn trả:22-11-2022
4 101013815 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 38 Hạn trả:22-11-2022
5 101013816 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 39
6 101013817 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 40
7 101013818 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 41
8 101013819 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 42
9 101013820 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 43 Hạn trả:28-11-2022
10 101013821 Kho Giáo trình nội sinh 332.67 PH-T Giáo trình nội sinh 44