• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 526 VO-M
    Nhan đề: Trắc địa đại cương /
DDC 526
Tác giả CN Võ Chí Mỹ
Nhan đề Trắc địa đại cương / Võ Chí Mỹ
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2009
Mô tả vật lý 136 tr. ; 27cm
Tóm tắt Những khái niệm cơ bản về trắc địa. Sai số đo đạc, các phép đo cơ bản, lưới khống chế trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ địa hình. Công tác trắc địa bố trí các công trình
Từ khóa tự do Bản đồ
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Tính toán
Từ khóa tự do Đo vẽ
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(82): 101012948-61, 101016674-99, 101018003-27, 101019373-89
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2372 (05 cuốn): 303006283-7
000 00000nam a2200000 4500
0014037
002511
003TVMDC
004398D06F3-7970-4646-A440-EE91105326B7
005201810051423
008041025s2009 vm| vie||
0091 0
039|a20181005142311|bdomuong|c20171013150311|dhuudo|y20160303143443|zhaonh
082|a526 |bVO-M
100|aVõ Chí Mỹ
245|aTrắc địa đại cương / |cVõ Chí Mỹ
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2009
300|a136 tr. ; |c27cm
520|aNhững khái niệm cơ bản về trắc địa. Sai số đo đạc, các phép đo cơ bản, lưới khống chế trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, sử dụng bản đồ địa hình. Công tác trắc địa bố trí các công trình
653|aBản đồ
653|aTrắc địa
653|aTính toán
653|aĐo vẽ
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(82): 101012948-61, 101016674-99, 101018003-27, 101019373-89
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2372 (05 cuốn): 303006283-7
890|a87|b518|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012948 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 1 Hạn trả:03-07-2018
2 101012949 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 2
3 101012950 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 3 Hạn trả:27-06-2016
4 101012951 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 4
5 101012952 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 5 Hạn trả:22-01-2020
6 101012953 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 6
7 101012954 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 7
8 101012955 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 8
9 101012956 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 9
10 101012957 Kho Giáo trình nội sinh 526 VO-M Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:25-10-2017