Giáo trình MĐC
551.46 ĐI-C
Địa chất thủy văn đại cương /
DDC 551.46
Nhan đề Địa chất thủy văn đại cương / Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh,...
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2008
Mô tả vật lý 300tr. ; 29cm
Từ khóa tự do Địa chất thuỷ văn
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Kỷ
Tác giả(bs) CN Tôn Sĩ Kinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Ngọc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thượng Hùng
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(113): 101000349-412, 101014564-612
000 00000nam a2200000 4500
0014012
002511
003TVMDC
004AEA8EC6A-4D2E-491F-B333-93A9CE4BF7F8
005201710131508
008041025s2008 vm| vie||
0091 0
039|a20171013150815|bhuudo|c20161004135006|dhuudo|y20160303143436|zhaonh
082|a551.46 |bĐI-C
245|aĐịa chất thủy văn đại cương / |cVũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh,...
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c2008
300|a300tr. ; |c29cm
653|aĐịa chất thuỷ văn
700|aVũ Ngọc Kỷ
700|aTôn Sĩ Kinh
700|aNguyễn Kim Ngọc
700|aNguyễn Thượng Hùng
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(113): 101000349-412, 101014564-612
890|a113|b296|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101014564 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 65
2 101014565 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 66
3 101014566 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 67
4 101014567 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 68 Hạn trả:31-10-2017
5 101014568 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 69
6 101014569 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 70
7 101014570 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 71
8 101014571 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 72
9 101014572 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 73
10 101014573 Kho Giáo trình nội sinh 551.46 ĐI-C Giáo trình nội sinh 74
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12